OBJAVLJEN SPISAK STUDENATA KOJI SU PROŠLI U DRUGI KRUG KONKURSA PUTUJEMO U EVROPU 2017.br. Prezime Ime Fakultet
1 Janković Jelena Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
2 Mjerimačka Jovana Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
3 Katanić Ivana Farmaceutski fakultet, Beograd
4 Crnoglavac Ena Fakultet tehničkih umetnosti, Novi Sad
5 Marković Aleksandra Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
6 Simić Dušan Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
7 Trbović Dejan Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
8 Živanović Marija Matematički fakultet, Beograd
9 Janić Miloš Ekonomski fakultet, Niš
10 Radišić Bojan Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
11 Đogo  Božica Ekonomski fakultet Subotica, odeljenje u Novom Sadu
12 Pajić Predrag Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
13 Vitorović Kristina Filološki fakultet, Beograd
14 Kućerović Milica Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
15 Petrović Milica Ekonomski fakultet, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
16 Smiljić  Ivana Ekonomski fakultet Subotica, odeljenje u Novom Sadu
17 Kolarski  Ljiljana Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad
18 Miljković Marina Arhitektonski fakultet, Beograd
19 Lukić Goran Pravoslavni bogoslovski fakultet, Beograd
20 Dančetović Anđelka Farmaceutski fakultet, Beograd
21 Novaković Ivana Filološki fakultet, Beograd
22 Petković Đorđe Mašinski fakultet, Beograd
23 Lakobrija Nikola Pravni fakultet, Novi Sad
24 Petrović Ivona Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
25 Crnogorac Nevena Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
26 Surla Milica Arhitektonski fakultet, Beograd
27 Arsić Nevena Fakultet političkih nauka, Beograd
28 Obradović Nikola Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
29 Jerinić Anđela Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
30 Petrović Luka Fakultet političkih nauka, Beograd
31 Radovanović Dušan Fakultet političkih nauka, Beograd
32 Savić Biljana Šumarski fakultet, Beograd
33 Filipović Aleksandra Filozofski fakultet, Novi Sad
34 Blagojević Dejana Pravni fakultet, Novi Sad
35 Vasiljević Đorđe Filološko-umetnički fakultet Kragujevac
36 Tot Martina Filozofski fakultet, Novi Sad
37 Srećković Sanja Filozozofski fakultet, Beograd
38 Gramić Dijana Prirodno-matematički fakultet, Novi Sad
39 Krstić Dejan Akademija Umetnosti Novi Sad
40 Ilić  Milovan Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd
41 Pavlović Valentina Stomatološki fakultet, Beograd
42 Petković Aleksandra Ekonomski fakultet,Subotica
43 Kundačina Ognjen Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
44 Jevremović Anka Fakultet za fizičku hemiju
45 Manić Tara Fakultet dramskih umetnosti, Beograd
46 Krč Momir Šumarski fakultet, Beograd
47 Ilić  Tanja Fakultet organizacionih nauka, Beograd
48 Velimirović  Minja Biološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd
49 Bjelica Bogdan Medicinski fakultet, Beograd
50 Karać Suzana Tehhnološko - metaluroški fakultet, Beograd
51 Maslovara Anđela Saobraćajni fakultet, Beograd
52 Manojlović Maja Ekonomski fakultet, Subotica
53 Karić Katarina Fakultet muzičke umetnosti, Beograd
54 Cvetković Dragana Filološki fakultet, Beograd
55 Stevović Marko Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju, Beograd
56 Grbić Jovan Stomatološki fakultet, Beograd
57 Srdić Marija Fakultet tehničkih nauka
58 Velimirović  Mina Filozofski fakultet, Novi Sad
59 Bukva Aleksandar Fizički fakultet, Univerzitet u Beogradu
60 Miladinović Marija Učiteljski fakultet, Beograd
61 Radenković Andrijana Ekonomski fakultet, Beograd
62 Ivanović Jelena Arhitektonski fakultet, Beograd
63 Stefanović Jana Arhitektonski fakultet, Beograd
64 Pasulj Teodora Fakultet političkih nauka, Beograd
65 Babović Isidora Arhitektonski fakultet, Beograd
66 Grozdanić Jelena Arhitektonski fakultet, Beograd
67 Babović Iva Arhitektonski fakultet, Beograd

 |  Naslovna |  Konkurs |  Kontakt |  Mapa sajta |